SK CZ
Zajímavé stránky
smahu počasie

Lázně Karlovy Vary :: Volný čas, okolí a zajímavosti

Zajímavosti a okolí lázní Karlovy Vary. Muzeum, japonská zahrada, mlýnská kolonáda, kyselka.

Muzeum

Karlovarské muzeum bylo založeno po roce 1865 a shromažďovalo sbírky výtvorů typických pro karlovarská řemesla. Dnešní sbírky muzea v Karlových Varech zahrnují především umění (cín, sklo, porcelán, nábytek), národopis (nábytek, textil, nářadí a nástroje), doklady o hospodářském a společenském životě města (např. sbírka terčů a střeleckých trofejí kdysi slavného střeleckého sboru. Je zde bohatá dokumentace týkající se vývoje lázeňství a rozsáhlé přírodovědné sbírky. Významné sbírky regionální grafiky, plastik a obrazů doplňuje studijní knihovna se 14000 svazky.

Japonská zahrada

Japonka žijící v německém Mnichově paní Masumi Schmidt-Muraki se rozhodla v lázních Karlovy Vary postavit kuriozitu evropského formátu – Japonskou kamennou zahradu. Autorem návrhu se stal slavný japonský zahradní architekt Kanji Nomura. Kamenná zahrada, která má sloužit k meditacím, vyjadřuje element vody bez toho, aby vodu k tomuto účelu využívala. Kruhový tvar s vnitřním obloukem symbolizuji princip Jing a Jang.

Mlýnská kolonáda

Tato kolonáda je vystavěna na místě starších lázeňských staveb a většího počtu pramenů. Za Marie Terezie zde byly vybudovány Mlýnské lázně. Novorenesanční sloupová stavba má délku 132 metrů a šířku 13 metrů. Kryje celkem 5 pramenů – Mlýnský, Skalní, Libušin, Knížete Václava a Rusalčin. V kolonádě je 124 sloupů. Na střešní terase kolonády stojí dvanáct alegorických soch, které představují jednotlivé měsíce roku.

 

Karlovy Vary – Zajímavosti v okolí

Vycházky v lázeňských lesích

Vycházky po lázeňských lesích patřily ke karlovarskému způsobu života již od dob romantismu. Postupně byla vybudována síť lesních cest, vyrůstaly stavby altánků, odpočívadel a laviček. Jedinečné výhledy do širokého okolí poskytují rozhledny, ze kterých je nejznámější Diana. Síť značených lázeňských cestiček měří téměř 100 km.

Výlety do nejbližšího okolí Karlových Varů

Andělská hora (vzdálená asi 5 km od Karlových Varů směrem na Prahu)

Poutní místo a hrad nad městečkem jihovýchodně od Karlových Varů s krásnými výhledy daleko do kraje. Hrad Engelsburg (Andělská hora) byl založen koncem 14 století, v 17. století rekonstruovaný a v r. 1718 zničený požárem, dnes zřícenina.

Dalovice

Obec v blízkosti Karlových Varů, novorenesanční zámek z r. 1899, novorenesanční kaplička Panny Marie Těšitelky r z. 1898, zbytky slovanského osídlení, v obnoveném zámeckém parku pomník německého básníka Theodora Koernera, chráněný dub starý 800 – 1000 let, obvod kmene ve výšce 1,4 m nad zemí téměř 9 metrů a u země 17 metrů.

Kyselka

Lázeňské město ležící v kotlině řeky Ohře na okraji Doupovských hor, léčebné prameny zde byly známé od středověku, minerální voda pod názvem Buková kyselka a Kysebelská známá od roku 1614, do roku 1873 byla expedována pod označením Mattoniho kyselka podle zakladatele závodu Jindřich Mattoniho, novorenesanční zámek – Mattoniho vila.

Svatošské skály

Národní přírodní památka „Jan Svatoš“ vyhlášená v roce 1933 o rozloze 1,95 ha se nachází mezi Karlovými Vary a Loktem, skupina mohutných žulových skal vytváří pozoruhodné útvary. Svatošské skály byly zpřístupněny v roce 1978. Trasa je 12 km dlouhá a má 12 zastávek s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky. Je to rovněž oblíbené místo pro cyklistické výlety.